Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Elektronická šifra

Každý rok se na Technoplanetu snažíme vyrobit nějaký tajemný elektronický přístroj, na jehož funkci musejí soutěžící přijít a dozvědět se z něj heslo. Letos zadal Láďa požadavek: "Líbilo by se mi něco s optikou." Vzpoměli jsme si tedy na hračky využívající setrvačnost lidského oka a kreslící nápisy ve vzduchu. Vznikla jednoduchá hůlka – světelný meč, jak byl pojmenován soutěžícími.

Princip je jednoduchý. Sloupec LED diod je ovládán jednočipovým mikrokontrolérem a zobrazuje postupně nápis (jak by byl zobrazován maticovým displayem) sloupec po sloupci. Pokud se hůlkou dostatečně rychle pohne, objeví se na okamžik celý nápis ve vzduchu. Může za to setrvačnost lidského oka, které vidí světlo po krátký čas i po tom, kdy v daném místě světelný zdroj už není. Podrobněji se fyziologickým důvodům věnoval článek v Kometě, který měl týmům řešení šifry napovědět.

Elektronická šifra - detail

Aby byl nápis dobře zahlédnutelný a šel poznat i při jednotlivém mávnutí (dobře fungující synchronizace nápisu při opakovaném mávání by byla složitá a drahá), zvolili jsme krátké a graficky dobře rozlišitelné heslo ZVON. O něco lépe byl nápis vidět z trochu větší dálky a hodně pomáhalo dívat se proti tmavému pozadí, proto většina týmů luštila v hustém porostu nedaleko stanoviště.

Zapojení je velmi jednoduché, je použit náš oblíbený jednočip ATmega8, k němu je připojena řada LED diod. Dále je vyveden programovací konektor a na desce je i příprava na jedno čidlo, které nebylo osazeno. Celé chování výrobku je řízené programem. Níže si můžete stáhnout projekt plošného spoje pro Eagle a firmware pro naprogramování do procesoru v jazyce C i zkompilovaný. Atmel je přepnut na interní oscilátor 8 MHz.

Elektronická šifra - schéma Elektronická šifra - pcb Elektronická šifra - ukázka
Schéma zapojeníPlošný spojUkázka