Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Podrobná pravidla

1. Účast ve hře

 • Soutěže se mohou zúčastnit max. pětičlenné týmy složené ze žáků základních škol nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Počet týmů z jedné školy není v internetové části nijak omezen.
 • Na žádost je pro středoškoláky (zejm. dřívější účastníky) otevřena kategorie veteránů. Není to však oficiální součást Technoplanety, ta je nadále cílená na nižší věk. Veteráni hrají jen pro zábavu a potěšení ze hry. Nemohou nic vyhrát a nemohou se zúčastnit finále.
 • Tým se do soutěže zapojí registrací webových stránkách hry. Přístupové heslo musí tým chránit proti zneužití.
 • Každý tým musí mít vedoucího učitele, který je ochoten a časově schopen udržovat pravidelný kontakt s organizátory. Registrovaný tým bude schválen až po navázání kontaktu s učitelem, teprve potom může zadávat řešení.
 • Týmy jsou povinny pracovat samostatně, dodržovat pravidla slušného chování a fair play.
 • Po zahájení hry není možné vyměňovat členy mezi týmy, a to ani do finále. V odůvodněném případě je možné nahradit člena týmu novým člověkem, který nebyl v žádném týmu.

2. Internetová část

2.1 Průběh hry

 • Internetová část má pět kol. V každém kole budou zadány úlohy, jejichž řešením je heslo, které je třeba zadat do formuláře pod úkolem.
 • Heslem je vždy smysluplné slovo popř. více slov. Často to bývají různé pojmy související s tématem hry. Výjimečně může být řešením posloupnost písmen nebo číslo, ale na to upozorňuje buď zadání nebo přímo zašifrovaná zpráva.
 • Někdy se může stát, zvláště je-li heslem odpověď na otázku skrytou v šifře, že je více správných odpovědí. Pak systém obvykle bere všechny možnosti vč. slovenštiny.
 • Systém nerozlišuje malá a velká písmena, neuvažuje mezery a je lhostejné, zda použijete diakritiku či nikoliv. Pokud vícekrát zadáte stejnou špatnou odpověď, bude se vám počítat jen jako jedna chyba.
 • Úlohy každého kola jsou zveřejněny tři týdny, během kterých je možné je řešit. Od druhého týdne jsou k dispozici nápovědy.
 • Týmy jsou hodnoceny podle své úspěšnosti.
  • Primárním hodnotícím kritériem je počet vyřešených úloh.
  • Sekundárním hodnotícím kritériem je počet úloh vyřešených před zveřejněním nápovědy.
  • Terciálním hodnotícím kritériem je součet dnů, které řešení úlohy zabralo a počet špatných odpovědí, které tým zadal.

2.2 Diskusní fórum

 • Diskusní fórum slouží ke komunikaci hráčů a týmů mezi sebou a s organizátory. Organizátoři zde budou odpovídat na dotazy hráčů ke hře.
 • V diskusi je zakázáno prozrazovat či jakkoliv napovídat řešení úloh. Výjimkou jsou diskusní témata pojmenovaná po každé úloze. Do nich mají přístup jen ty týmy, které mají danou úlohu vyřešenou, a tak je zde povoleno se bavit o detailech řešení.
 • Máte-li otázku ke konkrétní úloze, pošlete e-mail organizátorům. V dotazu uveďte, jaké postupy jste vyzkoušeli, případně s čím konkrétně potřebujete poradit. Budeme odpovídat pouze na konkrétní otázky a podrobněji až po zveřejnění oficiálních nápověd.

2.3 Pokyny pro učitele

 • Před startem soutěže potvrdí registraci týmů, které ho uvedly jako kontaktní osobu, a v průběhu hry komunikuje s organizátory.
 • Během internetových kol učitel sleduje práci týmů, poskytuje jim morální podporu a po poradě s organizátory směruje týmy správným směrem.
 • Organizátoři uvítají jakoukoliv zpětnou vazbu a zprostředkování dojmů a reakcí dětí. Kromě morální podpory nám to umožní přizpůsobit další kola aktuální situaci.

3. Finále

 • Do finále postoupí 40 nejúspěšnějších týmů. Pořadatelé si ponechávají možnost pozvat velmi dobře pracující týmy začátečníků či mladších hráčů, které se do finálové skupiny nedostaly.
 • Pokud má škola více týmů na postupových místech, do finále automaticky postupují jen první tři týmy z dané školy, místo ostatních týmů jsou pozvány další týmy v tabulce.
 • K pokrytí nákladů na uspořádání finále budeme vybírat startovné ve výši 100 Kč za každý tým, který se finále zúčastní.
 • Start finále plánujeme na 10.00. Týmům ze vzdálenějších míst doporučujeme dorazit raději o den dříve. Zajistíme vám přespání ve škole.
 • Před finále vydáme zvláštní číslo novin Technoplanety. Doporučujeme si ho vytisknout a vzít s sebou. Jsou to noviny, které se vyplatí číst.
 • Podrobnější pokyny pro finále zveřejníme na stránkách Technoplanety po uzavření internetové části hry.