Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Jak luštit šifry

Následující řádky jsou určené především týmům, které se účastní naší hry poprvé. Chceme jim usnadnit vstup do hry, aby neztroskotaly hned na začátku jen a pouze z nezkušenosti. Každá šifra je trochu jiná, ale během řešení se často setkáte s určitými společnými zákonitostmi.

Co je to ta šifra?

První zmínky o šifrování jsou staré několik tisíc let a zavedli by nás do starověkého Egypta k tajným hieroglyfům. Od té doby se nezastavil souboj mezi těmi, co šifry vymýšlí a těmi, co se je snaží vyluštit. Je to neuvěřitelné dobrodružství od primitivních metod dávnověku až po slavnou Enigmu, která symbolizuje technologický přelom ve schopnosti utajovat informace. Moderní éra šifrování je spojená s nástupem počítačů a digitalizací informací. Ačkoliv si to možná plně neuvědomujete, kryptografie vás provází a chrání skoro na každém kroku – nejen když jdete do banky, ale i když telefonujete mobilem nebo když čtete tuto internetovou stránku.

Soutěžní šifry se od profesionálních liší tím, že jsou vymyšlené tak, aby se daly rozluštit. Opravdu, věřte mi! ;-) Ale jak na ně? Na rozdíl od úkolů, které ve škole obvykle dostáváte, kdy máte naučený postup a dá vám práci ho vykonat, když dostanete do rukou šifru, nebudete z počátku vůbec vědět, co s ní máte dělat. A v tom právě spočívá celé kouzlo – v objevování zákonitostí, jak šifra vznikla, jakým postupem byla vytvořena. Musíte si všímat i těch nejmenších detailů, důkladně analyzovat zadání a dostat ten správný nápad. Jakmile princip šifry prohlédnete, samotné vyluštění utajené zprávy už bude vetšinou lehounké.

Jak začít?

Určitě se nejprve koukněte na šifričky, které jsou na našem plakátu ke hře. Všechny pocházejí z minulých ročníků Technoplanety a jsou docela lehké. Brzy zjistíte, že ve všech je ukryto to samé – to a spolupráce s kamarády vám pomůže vyluštit i ty, jejichž řešení nevidíte na první pohled.

Luštění je o zkušenostech, žádný učený z nebe nespadl. Nebojte se zkusit i šifry z minulých ročníků, jednodušší najdete zpravidla v prvních několika kolech a ve starších ročnících. U každé šifry je nápověda a řešení, které stojí za to si přečíst. Dozvíte se totiž nejen co bylo řešením, ale hlavně se pokoušíme vysvětlit, jak se na řešení dá přijít.

Kódování znaků

Ať už vypadá šifra na venek jakkoliv, snahou autorů bylo ukrýt do ní nějakou zprávu. Taková zpráva může být pouhé jedno slovo, krátká věta, někdy dokonce několik vět. Aby se dala zpráva v šifře zamaskovat, musí někdy změnit svou podobu pomocí kódování znaků. Měli byste se s nimi seznámit, abyste je uměli rozpoznat. Níže uvádíme nejčastější příklady kódování, další najdete v šifrovacích pomůckách od Chlýftýmu nebo trochu více profi pomůcky od NaPALMně.

Kódování písmen čísly

Napište si celou abecedu – pozor, bez háčků a čárek, bez CH, ale s W a X (tzv. anglickou), všech písmenek je 26. A ke každému písmenku přiřaďte číslo podle jeho pořadí v abecedě (tedy A=1, B=2,… a Z=26). V textu šifry buď přímo převádíte čísla na písmenka nebo nejdříve ta čísla musíte najít, objevit. Podívejte se na příklady:

11, 4, 15
22, 25, 13, 25, 19, 12, 5, 12
20, 5, 15, 18, 9, 9
18, 5, 12, 1, 20, 9, 22, 9, 20, 25
 • Vyrazil spolužákovi všechny zuby, naštěstí mléčné.
 • S těmito znalostmi nezvládne ani povinnou školní docházku.
 • Kouká na mne skrz zelený trojúhelník a tvrdí o mě, že jsem vodník.
 • Hraje během vyučování mariáš, a přitom si ani neumí spočítat trumfy.
 • Mylně jsem se domnívala, že s občankou snad dostane i rozum.
 • Opakovaně leze po stropě. Škoda, že tělesné tresty zrušili v předminulém století.
 • Neustále vyrušuje tuctovými fórky.
 • Jako jediný ze třídy stále ještě nevyluštil tuto šifru.
 • Vyučování vašeho syna je za trest a mělo by být ohodnoceno nejvyšší platovou třídou.
 • Jestli nevyšplhá, tak ho z tělocviku nechám propadnout.
 • Směje se spolužákovi, že má jedenáct prstů a navrhuje amputaci kružítkem.
PísmenkaŽákovská

Nezapomeňte také na jiné číselné soustavy, např. binární se dá dobře maskovat, protože to jsou jen dva znaky (jedničky a nuly), tak se dají vyjádřit černou a bílou barvou, tlustou a tenkou čárou, rozsvícenou a zhasnutou kontrolkou,… zkrátka jakkoliv. Na abecedu potřebujete pět binárních číslic.

Morseova abeceda

Morseovka je snad obecně známá. V šifrách ale nepůjde o jednoduchý převod teček a čárek na písmenka. Zkušení soutěžící říkávají: „Když nevíte co se šifrou, zkuste morseovku.“ Většinou lze morseovku zkoušet na šifru, kde se opakují dva znaky a oddělovač uspořádané ve skupinách po 1–4 znacích. Opět se podívejte na příklady:

NotyBláznivé ručičky

Braillovo písmo, vlajková a semaforová abeceda

Prohlédněte si i všechny další způsoby kódování, které jsou uvedené v šifrovacích pomůckách. Nemusíte žádný z nich znát nazpaměť, ale o všech byste měli vědět, jak vypadají, abyste je poznali. Uměli byste zakódovat zprávu třeba pomocí polského kříže? Pokud ne, tak jste pomůcky nastudovali málo!

Další typy šifer

Grafická šifra

Najít heslo schované v tomto typu šifer většinou znamená vzít do ruky tužku a začít kreslit, dokreslovat do zadání, kreslit podle pokynů, spojovat body, vytvářet čáry. Často se obrázky kladou různě přes sebe apod. Heslo pak vyjde namalované, někdy skutečně jako obrázek, který lze snadno pojmenovat, ale častěji vyjdou namalovaná přímo písmenka. Jestli uvidíte v zadání rastr 5x7 bodů (jako na příkladu níže) nebo 5x5, 3x5 apod., tak můžete grafická písmenka očekávat, jsou to typické rastry používané na displejích.

Tajné písmoHvězdná obloha

Textová šifra

Tyto šifry jsou výrazně o nápadu. Text může být o něčem, co s řešením šifry vůbec nesouvisí, a vy v něm hledáte zvláštnosti – co vše umožní hrátky s češtinou. Pokud se zdá text nepřirozený, zkuste se na tyto zvláštnosti zaměřit, budou ukazovat na skrytou informaci v textu.

Zašifrované hledané řešení naleznete rychle. Stačí vzít z každé věty šifry slovo. Tahle šifra je totiž opravdu jednoduchá. Odhalení a dešifrování základní společné části všech vět máte hned. Dešifrovaná jednotka se musí zadat celým slovem. Jistě vám řešení nezabere moc šifrovacího času.A. J. Rimmer pomocí nejrozšířenějšího internetového prohlížeče hledal obsah padesáti nic. Potkal karetního kluka, co našel euro. Byl to silák z Kryptonu a za eso spolu zašli na bigmeka, stopli si německou ponorku a zaregistrovali si ochrannou známku na zavináč pana Úžasňáka.
Jednoduchá šifraÚžasná šifra

Může se stát, že jako řešení vám vyjde množina slov a nevíte, jak z ní vybrat heslo. Jestliže množina slov je uspořádaná (postupně vám slova vycházela při řešení), zkuste se podívat na první písmenko každého slova. Pokud ani první písmenka nedávají smysl, podívejte se v zadání šifry po číslech. Jestliže je tam objevíte a jsou vázaná k jednotlivým slovům, znamená to, že z daného slova vezmete tolikáté písmenko.

Zvláštní souhvězdíUž zase ty ciferníky

Boyard

V každém ročníku Technoplanety se jednou objeví Boyard, šifra, ve které podle jiných slov hádáte heslo. Každý den se na stránce šifry objeví nová indicie, postupem času pořád jasnější a jasnější, blíže související s heslem. Konečné heslo se váže na všechna slova, i když ta spolu přímo nesouvisejí.

Před luštěním si prohlédněte Boyardy z minulých let, lépe tak pochopíte systém této šifry.

kočka, zákon, Orion, mince, magnetofon, máslo, blázen, kápo, šroub, otec, katpanelák, pudl, planeta, cívka, plod, hrad, buňka, pazourek, linux, procesor, atom, ořech
Boyard 2013Boyard 2015

K indiciím hledejte asociace. Asociace je slovo, které se bezprostředně významově váže na indicii, něco, co s ní jasně souvisí. Například pro indicii zákon může být asociací hlava, protože zákon se dělí na části – hlavy, ale už ne například strana, protože politické strany mohou také navrhovat zákony. To je moc složité. Pokud bychom přemýšleli nad tím, co se k zákonu váže z hlediska jeho utváření, mohli bychom dojít nejvýše ke slovu politika. Strana je přímou asociací na politiku, nikoliv však na zákon.

Boyard také často pracuje s ustálenými slovními spojeními: otec = hlava rodiny; označení pro velké dlažební kostky je kočičí hlavy. Ještě více než pro ostatní šifry pro něj také platí, že víc hlav víc ví. I pokud jsou někteří členové týmu méně úspěšní v luštění normálních šifer, v této můžou velmi pomoci. Každý má trochu jiné zkušenosti a k danému slovu se mu vybaví jiné asociace, třeba zrovna ty správné! Kromě toho můžete zkusit asociaci vyhledat na internetu. Například o souhvězdí Orion se dočtete, že se v něm nachází mlhovina Koňská hlava, což byste třeba sami nevymysleli. Pozor ovšem opět na přílišné podrobnosti! Řešením určitě nebude název jedné hvězdy v souhvězdí Orionu, jako např. Lichoběžník.

Když si myslíte, že máte řešení, nezadávejte ho zběsile do počítače, ale věnujte pár minut pro kontrolu; zvláště je-li zatím indicií málo. Zkontrolujte, zda heslo souvisí se všemi indiciemi a také jestli je dostatečně obecné. Zkuste vymyslet několik dalších smysluplných indicií.

A pokud bylo řešení správné, zajásejte a jděte se podívat třeba na televizní soutěž Klíč k pevnosti Boyard, podle které se tato šifra jmenuje.

Mám správné heslo?

Měli byste si uvědomit, že heslem je vždy smysluplné slovo popř. více slov. Nikdy se nepokoušejte hesla hádat bez toho, abyste šifře přišli na kloub! Hesla bývají záměrně volena tak, aby nešla snadno uhodnout. K řešení se musíte dobrat nějakým logicky odůvodnitelným postupem, většinou doslova získat písmenko po písmenku.

Prohlédnete-li si např. šifru Větrné mlýny, logickým postupem rozhodně není zvolit heslo „větrný mlýn“, protože je na obrázku nakreslený, ani „Holandsko“, protože obrázek připomíná tamní krajinu. Musíte si všimnout, že řádky tulipánů představují binární kód a převedením na písmena si potvrdíte, že vychází smysluplný text a ten je řešením.

Heslem bývají často různé pojmy související s tématem hry, ale není to dogma. Některé principy šifer orgy omezují natolik, že mají na výběr jen z několika málo možných slov a proto raději zvolí netematické heslo, které lépe funguje v šifře. Výjimečně může být řešením posloupnost písmen nebo číslo, ale na to upozorňuje buď zadání nebo přímo zašifrovaná zpráva, takže se to opět dozvíte. Většinou se dá předpokládat, že v šifře bude ukryto jedno slovo až krátká věta. Zkuste šifru odhadnout! Pokud je zadáním text nápadně zalomený třeba na sedm krátkých řádek, dá se předpokládat, že každá řádka bude kódovat jedno písmenko hesla a hned máte malou stopu, jak heslo hledat.

Někdy se může stát, zvláště je-li heslem odpověď na otázku skrytou v šifře nebo vyjde-li jako řešení obrázek, že je více správných odpovědí. Pak systém obvykle bere všechny možnosti vč. slovenštiny. Systém nerozlišuje malá a velká písmena, neuvažuje mezery a je lhostejné, zda použijete diakritiku či nikoliv.

Pár rad závěrem

Přesto se může stát, že spoustu šifer nezvládnete. Zvláště v pozdějších kolech budou zveřejněny i poměrně těžké šifry, které důkladně prověří i ty nejostřílenější týmy, které se účastní Technoplanety řadu let za sebou. Nic si z toho nedělejte! Po týdnu bude zveřejněná nápověda, která šifru hodně zlehčí. Zkuste se na zadání podívat znovu, třeba to bude ten správný ťuk, který vám chyběl. Poraďte se se svým učitelem, třeba jste zatuhli ve zcela špatném směru a on vám může pomoci se posunout na správnou cestu. Pokud na Vás zrovna teď nemá nikdo čas, napište nám e-mailem a můžeme to zkusit společně.

Nevzdávejte se, nápad může přijít i po několika dnech či týdnech. Hlavně si nápady nenechávejte pro sebe, podělte se s ostatními v týmu. I když v nápadu řešení nevidíte, můžete inspirovat spoluhráče k dotažení do konce.