Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Materiály a zdroje

Plakát

Literatura

  • Tomáš Hanžl, Radek Pelánek, Ondřej Výborný. Šifry a hry s nimi. 1. vydání. Praha: Portál, 2007. 200 s. Brožovaná vazba. ISBN 978-80-7367-196-9.
  • Chlýftým. Šifrovací pomůcky. Dostupné online: http://chlyftym.cz/web/pomucky

Šifrovací hry

  • Bedna – noční hra, Praha, 200 týmů, nejtěžší, ale s možností nápovědy
  • Sendvič – internetová hra, trvá jen pět hodin, úkoly postupně v sadách po pěti
  • Tmou – noční hra, Brno a okolí, 200 týmů, nejstarší a největší, bez nápověd
  • Matrix – noční hra, Praha a okolí, 170 týmů, paralelní větve, nápovědy, stanoviště s praktickými úkoly
  • Kalendář šifrovacích her

Prezentace hry

Na Dvou dnech s didaktikou matematiky jsme přednášeli o šifrovacích hrách pro děti od 10 do 15 let a zvláště pak o naší hře Technoplaneta. Zde naleznete slajdy k přednášce. Obsahují mj. řadu příkladů šifer použitých ve hře a přízpůsobených projekci.