Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Pokyny před startem

Finále se uskuteční ve středu 3. června od 10.00 v Divoké Šárce na Praze 6 (viz mapu a dopravu na místo startu níže). Hra poběží do cca 15.15 a pak se týmy shromáždí na centrálním stanovišti a vyhlásí se výsledky. Nejdéle do 16.00 bude celá hra skončena a opustíme park.

Pokud z nějakého důvodu (zpoždění, zácpa apod.) nestihnete začátek, dejte nám to neprodleně vědět. Ideálně SMS zprávou se jménem týmu a předpokládaným časem, kdy dorazíte.

Důležité kontakty

V případě problémů během hry volejte na telefonní číslo:

 • (+420) 720 178 902 – Alena Vávrová

Vždy se ohlaste názvem týmu, abychom hned věděli, s kým máme tu čest.

Nejpozději 48 hodin před startem vyplňte ve svém profilu na webových stránkách Technoplanety číslo jednoho mobilního telefonu, který budete mít na finále zaručeně s sebou! Prosím, ověřte si, že máte dostatečný kredit a nabitou baterii.

Základní pravidla hry

 • Hrajte sami za sebe (týmy nesmí využívat pomoc dalších účastníků hry ani jiných osob).
 • Nesnažte se zjistit umístění dalších šifer jinak než vyřešením zadání (nesmíte se např. pohybovat v závěsu za jiným týmem).
 • Nezdržujte se v bezprostřední blízkosti stanovišť déle, než je nezbytně nutné.
 • Při hledání místa k řešení dodržujte dostatečný odstup od ostatních týmů (neobsazujte lavičku těsně vedle jiného týmu).

Jak bude hra probíhat

Po příchodu na start se zaregistrujete, zaplatíte účastnický poplatek a dostanete obálku, kterou zatím nerozbalujete. Pak se týmy společně shromáždí na louce, kde je přivítáme a vysvětlíme základní pravidla hry. Pak otevřete obálku a pustíte se do luštění první šifry. Vyřešením úvodní šifry týmy získají heslo, které u organizátora vymění za zadání další šifry.

Vyřešení této a každé další šifry zavede tým na místo, kde získá další šifru v pořadí. Řešení šifer bude popisovat lokaci resp. cestu k lokaci v parku, kde musíte najít a vyzvednout další šifru. Šifry budou schované, aby si jich pokud možno nevšímali běžní návštěvníci parku, ale ne zase tak, aby jejich nalezení bylo obtížné. Určitě nebudete muset lézt na stromy, brodit se křovím atp.

Protože se do některých šifer nevejde dlouhý text, jsou občas na zadání různá upřesnítka, která vám po příchodu na místo pomohou nalézt samotnou šifru. V zašifrovaných zprávách se mohou vyskytovat zkratky světových stran. Veškerý text na zadání šifry, který je kurzívou, je pomůckou a zpřesněním, sám o sobě nic neukrývá. Pokud jdete na finále poprvé, prohlédněte si zadání a cestu z minulých let.

Pokud není řečeno jinak, vezměte si od každé šifry pro svůj tým dva výtisky. Stanoviště zanechejte tak, jak jste ho našli. Pokud by se náhodou stalo, že stanoviště nemůžete nalézt nebo na stanovišti budou šifry chybět, kontaktujte neprodleně organizátory. Dodržujte prosím pokyny, jak se chovat.

U každého stanoviště by se měl pohybovat pomocník orgů a stanoviště hlídat a případně doplňovat šifry, kdyby začaly docházet. Pomocníci také budou obcházet týmy po vyzvednutí šifer a pro jistotu zapisovat časy příchodů na papír pro případ problémů s technikou.

Řešení šifer si schovávejte, můžete je během hry ještě potřebovat!

Vyhodnocení pořadí týmů

Po příchodu na každé stanoviště odešlete podle instrukcí (podrobnější návod dostanete na startu) SMS zprávu s kódem týmu, číslem stanoviště a kódem dosaženého stanoviště do elektronické vrcholové knihy. Za odměnu obdržíte odpověď se svým pořadím a stavem hry, takže budete ihned vědět, jak na tom jste. Pokud máte mobil s internetem, můžete místo posílání SMS zadávat kódy přes webové rozhraní, jehož adresu dostanete rovněž na startu.

Ukažme si to na konkrétním příkladu – vyluštěná zpráva „Jděte pěšinou na křižovatku v lese“ vás právě přivedla na deváté stanoviště. Na zadání deváté šifry jsou instrukce, abyste jako kód stanoviště odeslali poslední slovo z vyluštěné zprávy předchozího stanoviště. Kód vašeho týmu je např. ABC123. Ihned po příchodu pošlete SMS zprávu v následujícím znění: Abc123 9 lese Za odměnu dostanete odpověď s vaším pořadím ve hře:

Na st. 9 jste 15. (−4) Vede tym Prahory (12.25 na st. 10, tady pred 35 min.) Stav hry: 2:3 3:2 4:2 5:4 6:3 7:2 8:7 9:9 10:6 Cil:0

Zpráva vám říká, že jsme zaznamenali váš příchod na deváté stanoviště a že jste sem dorazili jako 15. v pořadí. To je zároveň i vaše momentální pořadí v celé hře. Od minulého stanoviště jste si pohoršili o čtyři místa. O vedoucím týmu se dozvíte, že je momentálně už na desátém stanovišti a na toto stanoviště, kde nyní jste, přišel před 35 minutami. To je ztráta, kterou byste měli dohnat. Nakonec je připojen stav celé hry, tedy seznam stanovišť a u každého informace, kolik týmů se na něm momentálně nachází.

Pokud nedorazí zpátky zpráva ani po několika minutách, může to být z několika důvodů:

 • Uvedli jste špatný kód týmu. Kód každého týmu je sestaven z prvních tří písmen názvu týmu bez háčků a čárek a ze tří náhodně přidělených číslic. Kód týmu je zapsán bez mezer, mezeru píšeme až mezi kódem týmu a kódem stanoviště.
 • Uvedli jste špatný kód stanoviště. Každý kód je vždy bez mezery, jen písmenka a číslice, vždy bez háčků a čárek. Podle instrukcí na stanovišti je to např. určité slovo z řešení předchozí šifry, která vás na stanoviště dovedla. Dejte si pozor na pravopisné chyby, překlepy apod.
 • Přeskočili jste stanoviště. Kódy musíte odeslat v pořadí a nevynechávat, příchody na stanoviště po vynechaných vám nebudou uznány.
 • Pokud jste vše udělali správně a přesto odpověď nepřišla, mohl nastat nějaký technický problém. Může se stát, že je systém zpomalený kvůli aktuálnímu náporu příchozích SMS. Zapište si na papír číslo stanoviště, kód, který jste chtěli zadat, a čas příchodu. Zeptejte se na centrálním stanovišti. Pro všechny případy budou pomocníci orgů na každém stanovišti také zapisovat časy příchodů na papír a v případě potřeby i vydávat nápovědy a záchrany, kdyby byl problém s technikou.

I pokud se nějaké chyby při odesílání SMS dopustíte, systém se pokusí vám vysvětlit, v čem je chyba, pokud je to trochu jen možné, a pokusí se vám říci, jaký příchod nyní očekává. V případě otázek kontaktujte orgy na centrálním stanovišti, dokáží vám poradit přesněji.

Nápovědy a záchrany

Když nebudete moci nějakou šifru vyluštit a zůstanete na nějakém stanovišti příliš dlouho, automaticky vám přijde po určité době nápověda SMS zprávou. Když ani nápověda nepomůže, přijde další zprávou záchrana. Nápovědy ani záchrany neznamenají pro tým žádný postih, hra je hodnocena čistě podle pořadí týmů v cíli, resp. podle pořadí na posledním dosaženém stanovišti podle elektronické evidence - každopádně je ale vždy výhodnější luštit, než odevzdaně čekat.

Co mít s sebou

Na luštění
Hlavně prázdné papíry (hodí se zejména čisté a čtverečkované), podložku na psaní, tužky, pastelky, gumu, pravítko, nůžky a lepidlo. Dále pak šifrovací tabulky s běžně používanými druhy kódování (jedny od nás dostanete na startu) a cokoliv dalšího, co považujete za důležité.
Na sebe
Podle předpovědi by mělo být polojasno, teploty kolem 16°–23˚C. Po zkušenostech z minulých let doporučujeme: oblečte se tak, aby vás nezaskočil ani vytrvalý déšť (tzn. určitě pláštěnku, do igelitového sáčku dobře zabalte náhradní triko a ponožky, obuv vhodnou i do bláta).
Do sebe
Během hry pravděpodobně nebude možnost nakupovat žádné potraviny. Vezměte si svačinu a hlavně dostatek pití.
Označení
Bylo by celkem fajn, kdybyste si pro dobu hry připnuli na tričko cedulku s názvem týmu, případně nastoupili stejně jako některá družstva v minulých ročnících rovnou v slušivých dresech. Ať se vás soupeři bojí předem :-) Samozřejmě to není povinné, ale usnadní to i komunikaci s námi v průběhu hry a na jednotlivých stanovištích.

Jak se chovat

Hru máme oficiálně povolenou od všech majitelů pozemků, na kterých hra probíhá. Musíme se však chovat ohleduplně k přírodě. Prosíme:

 • nevzdalujte se mimo oblast lesoparku (a mapy)
 • nekřičte
 • nechoďte po neposekaných loukách
 • nelezte na stromy, do keřů, nelámejte větve
 • odpadky odhazujte jen do košů nebo do pytlů na odpadky u organizátorů

Doprava na místo startu

Spojení z Hlavního nádraží (40–45 min. vč. chůze)

Ve vestibulu Hlavního nádraží je vchod do metra. Pozor, musíte nastoupit na správný směr jízdy, tj. do jednoho ze vchodů, který je blíže k parku, nikoliv blíže k pokladnám. Popojedete jen jednu stanici na Muzeum (směr Háje) a přestoupíte na linku A. Nyní pojedete sedm zastávek na nově otevřenou stanici Nádraží Veleslavín (směr Nemocnice Motol). Vystoupíte po dvojici eskalátorů za sebou do podchodu, ve kterém se přidržíte chodby vpravo, ze které pak vystoupíte po schodech doleva u směrovek „Divoká Šárka“ na tramvajovou zastávku. Kteroukoliv tramvají (jede každé 4 minuty) pojedete tři stanice na konečnou točnu. Vystoupíte a naberete směr k McDonaldu, ale míjíte ho zprava. Asfaltka, po které jdete víceméně pořád rovně, je značená žlutým turistickým značením a dovede vás až na místo startu. To je u altánku přesně v místě, kde se po delší cestě lesem otevře po pravé ruce louka. Od tramvaje je to 1,05 km.

Spojení z Autobusového nádraží Florenc (40–45 min. vč. chůze)

Vyjdete branou kolem budovy a nebo projdete halou na ulici Křižíkova a dáte se doleva. Zde je vchod do metra, nastoupíte na linku B (nikoliv C) a popojedete dvě stanice na Můstek (směr Zličín) a přestoupíte na linku A. Nyní pojedete šest zastávek na nově otevřenou stanici Nádraží Veleslavín (směr Nemocnice Motol). Vystoupíte po dvojici eskalátorů za sebou do podchodu, ve kterém se přidržíte chodby vpravo, ze které pak vystoupíte po schodech doleva u směrovek „Divoká Šárka“ na tramvajovou zastávku. Kteroukoliv tramvají (jede každé 4 minuty) pojedete tři stanice na konečnou točnu. Vystoupíte a naberete směr k McDonaldu, ale míjíte ho zprava. Asfaltka, po které jdete víceméně pořád rovně, je značená žlutým turistickým značením a dovede vás až na místo startu. To je u altánku přesně v místě, kde se po delší cestě lesem otevře po pravé ruce louka. Od tramvaje je to 1,05 km.

Spojení z Masarykova nádrží (40–45 min. vč. chůze)

Vyjdete hlavním východem z nádraží a dáte se doprava. Zde je vchod do metra, linka B. Popojedete jen jednu stanici na Můstek (směr Zličín) a přestoupíte na linku A. Nyní pojedete šest zastávek na nově otevřenou stanici Nádraží Veleslavín (směr Nemocnice Motol). Vystoupíte po dvojici eskalátorů za sebou do podchodu, ve kterém se přidržíte chodby vpravo, ze které pak vystoupíte po schodech doleva u směrovek „Divoká Šárka“ na tramvajovou zastávku. Kteroukoliv tramvají (jede každé 4 minuty) pojedete tři stanice na konečnou točnu. Vystoupíte a naberete směr k McDonaldu, ale míjíte ho zprava. Asfaltka, po které jdete víceméně pořád rovně, je značená žlutým turistickým značením a dovede vás až na místo startu. To je u altánku přesně v místě, kde se po delší cestě lesem otevře po pravé ruce louka. Od tramvaje je to 1,05 km.

Spojení z autobusového nádraží Na knížecí (45–50 min. vč. chůze)

Přímo u autobusového nádraží je vchod do metra stanice Anděl, linka B. Pojedete tři zastávky na Můstek (směr Černý Most) a přestoupíte na linku A. Nyní pojedete šest zastávek na nově otevřenou stanici Nádraží Veleslavín (směr Nemocnice Motol). Vystoupíte po dvojici eskalátorů za sebou do podchodu, ve kterém se přidržíte chodby vpravo, ze které pak vystoupíte po schodech doleva u směrovek „Divoká Šárka“ na tramvajovou zastávku. Kteroukoliv tramvají (jede každé 4 minuty) pojedete tři stanice na konečnou točnu. Vystoupíte a naberete směr k McDonaldu, ale míjíte ho zprava. Asfaltka, po které jdete víceméně pořád rovně, je značená žlutým turistickým značením a dovede vás až na místo startu. To je u altánku přesně v místě, kde se po delší cestě lesem otevře po pravé ruce louka. Od tramvaje je to 1,05 km.

Spojení ze školy Kodaňská (45–50 min. vč. chůze)

Ze školy pojedeme společně, ale pro kontrolu: Vyjdete ze školy doleva a půjdete tři bloky až k tramvajové zastávce, pro jízdu do centra nepřecházíte koleje. Libovolnou tramvají vyjedete na Náměstí Míru (3. zastávka), přestoupíte na metro a jeďte do stanice Nádraží Veleslavín (směr Nemocnice Motol). Vystoupíte po dvojici eskalátorů za sebou do podchodu, ve kterém se přidržíte chodby vpravo, ze které pak vystoupíte po schodech doleva u směrovek „Divoká Šárka“ na tramvajovou zastávku. Kteroukoliv tramvají (jede každé 4 minuty) pojedete tři stanice na konečnou točnu. Vystoupíte a naberete směr k McDonaldu, ale míjíte ho zprava. Asfaltka, po které jdete víceméně pořád rovně, je značená žlutým turistickým značením a dovede vás až na místo startu. To je u altánku přesně v místě, kde se po delší cestě lesem otevře po pravé ruce louka. Od tramvaje je to 1,05 km.

Doprava automobilem

Do prostoru Divoké Šárky se zajet nedá a ani tam není vyhrazené parkoviště. Doporučujeme zaparkovat v uličkách přilehlých k Evropské (Vlastina, Nová Šárka, Navigátorů apod.).

Městská hromadná doprava v Praze

Jízdenka na MHD pro dospělé stojí 32,– Kč a platí 90 minut, popřípadě 24 Kč na 30 minut. Děti, kterým ještě nebylo 15 let, platí 16 Kč, popřípadě 12 Kč na 30 minut, bez ohledu na přestupy. Kromě spojení z autobusového nádraží Na knížecí a od školy by se všechny popisované trasy měly, byť těsně, vejít do 30 minutové jízdenky.

Jízdenky lze koupit zejména v některých trafikách a v mincových automatech v podchodu metra. Dospělé jízdenky lze také koupit zasláním SMS ve tvaru „DPT32“ nebo „DPT24“ na číslo 902 06. Platí 90 resp. 30 minut a je třeba ji koupit před nástupem do dopravního prostředku (většinou přijde tak do 2–3 minut po odeslání SMS, neměli byste nastupovat dříve, než skutečně přijde).

Mapa

Ukázat na mapě: