Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Pokyny před startem

Finále se uskuteční ve čtvrtek 2. června od 10.00 v Hostivařském lesoparku (mapa níže). Hra poběží do cca 15.30 a pak se týmy shromáždí na centrálním stanovišti a vyhlásí se výsledky. Nejdéle do 16.00 bude celá hra skončena a opustíme park.

Pokud z nějakého důvodu (zpoždění, zácpa apod.) nestihnete začátek, dejte nám to neprodleně vědět. Ideálně SMS zprávou se jménem týmu a předpokládaným časem, kdy dorazíte.

Důležité kontakty

V případě problémů během hry volejte na telefonní čísla:

 • (+420) 732 469 498 – Ladislav Smejkal
 • (+420) 720 178 902 – Alena Vávrová

Vždy se ohlašte názvem týmu, abychom hned věděli, s kým máme tu čest.

Zkontrolujte si, že ve svém profilu na webových stránkách Technoplanety máte vyplněno číslo jednoho mobilního telefonu, který budete mít na finále zaručeně s sebou! Prosím, ověřte si, že máte dostatečný kredit a nabitou baterii.

Základní pravidla hry

 • Hrajte sami za sebe (týmy nesmí využívat pomoc dalších účastníků hry ani jiných osob).
 • Nesnažte se zjistit umístění dalších šifer jinak než vyřešením zadání (nesmíte se např. pohybovat v závěsu za jiným týmem).
 • Nezdržujte se v bezprostřední blízkosti stanovišť déle, než je nezbytně nutné.
 • Při hledání místa k řešení dodržujte dostatečný odstup od ostatních týmů (neobsazujte lavičku těsně vedle jiného týmu).

Jak bude hra probíhat

Na začátku se týmy společně shromáždí na louce, kde je přivítáme a vysvětlíme základní pravidla hry. Ihned potom začne na stejném místě hra úvodní šifrou, za jejíž vyřešení obdrží týmy mapu parku s vyznačenou oblastí hry a další šifru. Vyřešení této a každé další šifry zavede tým na místo, kde získá další šifru v pořadí. Jsou dvě možnosti:

 • Šifra bude popisovat lokaci resp. cestu k lokaci, kde šifru musíte najít a vyzvednout. Šifry budou schované, aby si jich pokud možno nevšímali běžní návštěvníci parku, ale ne zase tak, aby jejich nalezení bylo obtížné. Určitě nebudete muset lézt na stromy, brodit se křovím atp.
 • Šifra skrývá heslo, které vyměníte u organizátora za další informace.

Pokud není řečeno jinak, vezměte si od každé šifry pro svůj tým dva výtisky. Stanoviště zanechejte tak, jak jste ho našli. Pokud by se náhodou stalo, že stanoviště nemůžete nalézt nebo na stanovišti budou šifry chybět, kontaktujte neprodleně organizátory. Dodržujte prosím pokyny, jak se chovat.

Řešení šifer si schovávejte, můžete je během hry ještě potřebovat. Během lineární části dvakrát zavítáte na centrální (cílové) stanoviště.

Vyhodnocení pořadí týmů

Po příchodu na každé stanoviště odešlete podle instrukcí SMS zprávu s kódem týmu a kódem dosaženého stanoviště do elektronické vrcholové knihy. Za odměnu obdržíte odpověď se svým pořadím a stavem hry, takže budete ihned vědět, jak na to jste.

Ukažme si to na konkrétním příkladu – vyluštěná zpráva „Jděte pěšinou na křižovatku v lese“ vás právě přivedla na deváté stanoviště. Na zadání deváté šifry jsou instrukce, abyste jako kód stanoviště odeslali poslední slovo z vyluštěné zprávy předchozího stanoviště. Kód vašeho týmu je ABC123. Ihned po příchodu pošlete SMS zprávu v následujícím znění: Abc123 lese Za odměnu dostanete odpověď s vaším pořadím ve hře:

Na st. 9 jste 15. (−4) Vede tym Prahory (12.25 na st. 10, tady pred 35 min.) Stav hry: 2:3 3:2 4:2 5:4 6:3 7:2 8:7 9:9 10:6 Cil:0

Zpráva vám říká, že jsme zaznamenali váš příchod na deváté stanoviště a že jste sem dorazili jako 15. v pořadí. To je zároveň i vaše momentální pořadí v celé hře. Od minulého stanoviště jste si pohoršili o čtyři místa. O vedoucím týmu se dozvíte, že je momentálně už na desátém stanovišti a na toto stanoviště, kde nyní jste, přišel před 35 minutami. To je ztráta, kterou byste měli dohnat. Nakonec je připojen stav celé hry, tedy seznam stanovišť a u každého informace, kolik týmů se na něm momentálně nachází.

Pokud nedorazí zpátky zpráva ani po několika minutách, může to být z několika důvodů:

 • Uvedli jste špatný kód týmu. Kód každého týmu je sestaven z prvních třech písmen názvu týmu bez háčků a čárek a ze třech náhodně přidělených číslic. Kód týmu je zapsán bez mezer, mezeru píšeme až mezi kódem týmu a kódem stanoviště.
 • Uvedli jste špatný kód stanoviště. Každý kód je vždy bez mezery, jen písmenka a číslice, vždy bez háčků a čárek. Podle instrukcí na stanovišti je to např. určité slovo z řešení předchozí šifry, která vás na stanoviště dovedla. Dejte si pozor na pravopisné chyby, překlepy apod.
 • Přeskočili jste stanoviště. (Kódy musíte odeslat v pořadí – pokud systém nezaznamená příchod na předešlé stanoviště, příchod na další bude ignorovat.)
 • Pokud jste vše udělali správně a přesto odpověď nepřišla, mohl nastat nějaký technický problém. Zapište si na papír číslo stanoviště, kód který jste chtěli zadat a čas příchodu. Zeptejte se na centrálním stanovišti.

I pokud se nějaké chyby při odesílání SMS dopustíte, pokud to jenom trochu jde poznat, systém vám při první chybě odpoví a řekne vám konkrétně, jaký problém s vaší SMS zprávou má a kód kterého stanoviště od vás nyní očekává. Na další SMS zprávy ale už nebude odpovídat, dokud nepošlete správnou SMS.

Nápovědy a záchrany

Když nebudete moci nějakou šifru vyluštit a zůstanete na nějakém stanovišti příliš dlouho, automaticky vám přijde po určité době nápověda SMS zprávou. Když ani nápověda nepomůže, přijde další zprávou záchrana. Nápovědy ani záchrany neznamenají pro tým žádný postih, hra je hodnocena čistě podle pořadí týmů v cíli, resp. podle pořadí na posledním dosaženém stanovišti podle elektronické evidence.

Co mít s sebou

Na luštění
Hlavně prázdné papíry (hodí se zejména čisté a čtverečkované), podložku na psaní, tužky, pastelky, gumu, pravítko, nůžky a lepidlo. Dále pak tabulky s morseovkou, na posun písmen v abecedě a cokoliv dalšího, co považujete za důležité.
Na sebe
Očekáváme možné srážky, teploty kolem 21–23 ˚C. Oblečte se tak, by vás nezaskočil ani vytrvalý déšť (tzn. určitě pláštěnku, do igelitového sáčku dobře zabalte náhradní triko a ponožky, obuv vhodnou i do bláta).
Do sebe
Během hry nebude možnost nakupovat žádné potraviny. Vezměte si svačinu a hlavně dostatek pití.
Označení
Bylo by celkem fajn, kdybyste si pro dobu hry připnuli na tričko cedulku s názvem týmu, případně nastoupili stejně jako některá družstva loni rovnou v slušivých dresech. Ať se vás soupeři bojí předem :-) Samozřejmě to není povinné, ale usnadní to i komunikaci s námi v průběhu hry a na jednotlivých stanovištích.

Jak se chovat

Hru máme oficiálně povolenou od Magistrátu hl. m. Prahy. Musíme se však chovat ohleduplně k přírodě. Prosíme:

 • nevzdalujte se mimo oblast vyznačenou na mapě
 • nekřičte
 • nechoďte po neposekaných loukách
 • nelezte na stromy, do keřů, nelámejte větve
 • odpadky odhazujte jen do košů nebo do pytlů na odpadky u organizátorů

Doprava na místo startu

Spojení z Hlavního nádraží (35–40 min.)

Ve vestibulu Hlavního nádraží je vchod do metra. Pozor, musíte nastoupit na správný směr jízdy, tj. do jednoho ze vchodů, který je blíže k parku, nikoliv blíže k pokladnám. Pojedete až na konečnou zastávku Háje. Přestoupíte na autobus 154 nebo 271 a pojedete devět resp. deset zastávek na Řepčickou. Zde bude čekat organizátor a na start vás nasměruje.

Spojení z Autobusového nádraží Florenc (36 min.)

Vyjdete branou kolem budovy a nebo projdete halou na ulici Křižíkova a dáte se doleva. Zde je vchod do metra, nastoupíte na linku C a pojedete až na konečnou zastávku Háje. Přestoupíte na autobus 154 nebo 271 a pojedete devět resp. deset zastávek na Řepčickou. Zde bude čekat organizátor a na start vás nasměruje.

Spojení z Masarykova nádrží (35 min.)

Vyjdete hlavním východem z nádraží a dáte se doprava. Zde je vchod do metra, linka B. Jeďte jednu zastávku na Můstek (směr Zličín) a přestupte na trasu A. Pojedete až na zastávku Skalka. Přestoupíte na autobus 271 a pojedete osm zastávek na Řepčickou. Zde bude čekat organizátor a na start vás nasměruje.

Spojení z autobusového nádraží Na knížecí (32–40 min.)

Přímo u autobusového nádraží je vchod do metra stanice Anděl, linka B. Jeďte tři zastávky na Můstek (směr Černý most) a přestupte na trasu A. Pojedete až na zastávku Skalka. Přestoupíte na autobus 271 a pojedete osm zastávek na Řepčickou. Zde bude čekat organizátor a na start vás nasměruje.

Spojení z nádraží Praha Hostivař

Vyjděte před budovu a zahněte doleva. Na přechodu přejděte na druhou stranu ulice a stále pokračujte podél silnice přes most. Kousek za mostem zahněte doprava na cestičku vedoucí dolů pod most. Až dojdete k silnici vedoucí pod mostem, zahněte doleva a přes několik přechodů dojdete ke konečné tramvaje a autobusovým zastávkám. Buď pojedete autobusem (ušetří přibližně 900 m chůze) 271 nebo 154 dvě zastávky na Řepčickou, kde čeká organizátor a směruje týmy na start, nebo můžete jít pěšky. Od tramvajového obratiště vyražte Weilovou ulicí (mezi domy). Na T križovatce s ulicí Proti proudu zahněte doleva a na následující prudce doprava a následně opět doleva do Herbenovy ul. O dva domy dál zahnete do malé uličky doprava a přijdete k hlavní. Podejdete podchodem a zahnete doprava kolem školy do ulice K lesoparku. Jdete stále rovně. Až přijdete do parku na první rozcestí (je zde mapa), jděte stále rovně po vyštěrkované cestě. Na konci lesa už uvidíte organizátory.

Spojení ze školy Kodaňská (26–30 min.)

Vyjdete ze školy doprava a na rohu zahnete doprava dolu na hlavní. Nastoupíte na bližší zastávce na tramvaj číslo 22 a pojedete směrem z centra až na konečnou zastávku Nádraží Hostivař. Přestoupíte na autobus 271 nebo 154 a pojedete dvě zastávky na Řepčickou. Zde bude čekat organizátor a na start vás nasměruje.

Doprava automobilem

Můžete zaparkovat v ulici K lesoparku a vydat se do parku. Na prvním rozcestí se dáte rovně a na rozhraní lesa a louky budou mít organizátoři své stanoviště.

Městská hromadná doprava v Praze

Jízdenka na MHD pro dospělé stojí 26,– Kč a platí 75 minut. Děti, kterým ještě nebylo 15 let, platí 13,– Kč. Nepřestupní jízdenka na 20 minut stojí 18 Kč resp. 9 Kč pro děti. V metru na ni lze přestoupit mezi linkami, ale zase platí jen do vzdálenosti 5 stanic metra.

Jízdenky lze koupit zejména v některých trafikách a v mincových automatech v podchodu metra. Jízdenku za 26,– Kč lze také koupit zasláním SMS ve tvaru „DPT“ na číslo 902 06. Platí 90 minut a je třeba ji koupit před nástupem do dopravního prostředku (většinou přijde tak do 2–3 minut po odeslání SMS).

Herní večer

Logo Svět deskových herPro pražské účastníky a pro ty, kteří přijedou den předem, jsme ve spolupráci s internetovým obchodem Svět deskových her (http://www.svet-deskovych-her.cz/) připravili malý herní večer. Zájemci si budou moci vyzkoušet některé zajímavé společenské hry, dobře se pobavit a odreagovat se tak před finále. Budeme se na vás těšit přímo v prostorách obchodu (Krymská 22), které jsou cca 5 min od školy, kde přespáváte. Zahrát si můžete v době od 18.00 do 21.00 hodin. Doporučujeme nejprve si odnést věci do školy a teprve pak vyrazit za zábavou. Ze školy se dáte vlevo, dojdete na konec Kodaňské, přejdete koleje (zastávka Ruská). Projdete podél travnaté plochy do Krymské, popojdete kousek nahoru a jste na místě. Kapacita herny v obchodě ale není neomezená. Uvítáme proto, když nám dáte předem nezávazně vědět, jestli dorazíte. V případě většího zájmu bychom hraní přesunuli přímo do školy. Kontaktní telefon je (+420) 732 469 498 – Ladislav Smejkal.

Mapa

Ukázat na mapě: