Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Řešení pro Úkol 1-3 – Na dostizích

Řešení

Písmenka ve čterci vypadají docela česky (normální poměr souhlásek/samohlásek, žádné w, x…), takže je pravděpodobné, že se všechna použijí v řešení a nebude třeba je nějak měnit nebo některá vynechávat.

Podle jakého klíče je ale třeba je číst? Název šifry a čtvercová plocha podobná šachovnici by mohly navést na skoky koněm. A opravdu, jedná se o takzvanou Jezdcovu procházku, velmi starý hlavolam, ve kterém se snažíte najít postup, jak skoky šachového koně postupně projít všechna pole šachovnice a přitom na každé vstoupit jen jednou. Pro pole 5×5 existuje přesně 1728 řešení; jen jedno vám samozřejmě dá tajenku a zrovna ono se dá snadno najít na internetu. Od středového pole přečteme otázku: „Jak se jmenovala první známka?“ Odpověď je Penny Black.