Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 5-5 – Tomíkův mozek

Watouš z týmu Tvoje Máma středa, 25. duben, 17.18

Když se řekne + otočené o 45 stupňů, představím si spíš × a než X.

Tomáš Bláha středa, 25. duben, 20.36

Neprovokuj, nebo vymyslím nějakou šifru založenou na Unicode.

LAMAč z týmu 5LAM-acu úterý, 1. květen, 16.27

Tak tohle bylo perfektně vymyšlené! To luštění jsme si užili od začátku až do konce. Klobouk dolů!

Watouš z týmu Tvoje Máma čtvrtek, 3. květen, 16.50

Zajímalo by mě, kolik týmů má vyluštěno NAPROGRAMUJ HESLO AXON, zadali axon a nevědí co s tím.

Limetka z týmu Tvoje Máma pátek, 4. květen, 21.46

Líbila se vám více šifra "Tomíkův mozek", nebo "TOMÍKŮV MOZEK!"? To, a mnoho dalšího, nám můžete sdělit zde: https://goo.gl/forms/naz5RCCC979v3LhJ2

Tomáš Bláha neděle, 13. květen, 22.26

Tak sušenky už přišly na brainfuck, už i okomentovaly a zahlaovaly o obtížnosti a líbivosti, jen drobnost, že pořád ještě nemají šifru vyřešenou. Jak to dopadne?

Martin z týmu mackokajka neděle, 13. květen, 23.25

Toto sa môže páčiť iba programátorom a im podobným bláznom.

Adam z týmu susenky úterý, 22. květen, 21.15

+++++ +++++ ++++[ ->+++ +++++ +++++ +<]>+ .<+++ +++[- >---- --<]> ----- ----. <++++ +++[- >---- ---<] >--.+ +++++ .+.<+ +++++ ++[-> ----- ---<] >---- ----- ---.< +++++ +++[- >++++ ++++< ]>++. <++++ [->++ ++<]> +++++ ++.<+ +++++ +++[- >---- ----- <]>-- ----- -.<++ +++++ ++[-> +++++ ++++< ]>++. <+++[ ->--- <]>-. <++++ ++++[ ->--- ----- <]>-- ----- --.<+ +++++ +++[- >++++ +++++ <]>++ +.--- --.<+ +++++ ++[-> ----- ---<] >---- ----- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> +++++ +++++ +++++ +.++. ---.- ----- --.<+ ++[-> +++<] >++.< ++++[ ->--- -<]>- .<+++ [->++ +<]>+ ++.<+ +++++ +++[- >++++ +++++ <]>++ +++.< +++++ [->-- ---<] >---- ----- .<+++ +++[- >---- --<]> ----- ----. ----- .+++. ---.+ +++++ +.<++ +[->- --<]> ----. <++++ ++++[ ->--- ----- <]>-- ----- --.<+ +++++ ++[-> +++++ +++<] >++++ .<+++ [->++ +<]>+ +.<++ +++++ +[->- ----- --<]> ----- ----- ----- .<+++ +++++ [->++ +++++ +<]>+ +++++ +++++ ++++. <++++ +++++ [->++ +++++ ++<]> ++++. <++++ +++[- >---- ---<] >---- --.<+ +++++ +[->+ +++++ +<]>+ ++++. <++++ [->-- --<]> ----- -.<++ +++++ +++[- >---- ----- -<]>- ----- ----. <++++ +[->- ----< ]>--- ---.+ +++++ ++.<+ +++++ +[->+ +++++ +<]>+ +++++ +++.< ++++[ ->+++ +<]>+ +.+++ .<+++ +++++ [->-- ----- -<]>- ----- ---.< +++[- >---< ]>--- --.<+ ++++[ ->+++ ++<]> +++++ ++++. <++++ ++[-> +++++ +<]>+ +++++ +++++ +.<++ ++[-> ----< ]>-.+ +++++ ++.++ +++.- ----- --.<+ +++++ +[->- ----- -<]>- ----- ----- ..<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> +.<++ +++++ +[->- ----- --<]> ----- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> +++++ +++++ .---- -.<++ +++++ +[->- ----- --<]> ----- .<+++ +++++ +[->+ +++++ +++<] >++.+ +.--- --.<+ ++[-> ---<] >--.< +++[- >+++< ]>+++ +.<++ +++++ ++[-> ----- ----< ]>-.< +++++ +++[- >++++ ++++< ]>+++ +++++ ++.-- ----- --.<+ ++++[ ->+++ ++<]> .-.<+ ++[-> ---<] >---- -.<++ +++++ [->-- ----- <]>-- ----- ----- --.<+ ++[-> ---<] >---. <++++ +++++ [->++ +++++ ++<]> ++++. <++++ ++++[ ->+++ +++++ <]>++ +++++ +++++ +++.< +++++ ++[-> ----- --<]> ----- -.<++ ++++[ ->--- ---<] >.+++ .<+++ +++++ [->-- ----- -<]>- ----- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> ++.<+ +++[- >++++ <]>++ +++++ .<+++ +[->- ---<] >---- --.++ +++.< +++++ +++[- >---- ----< ]>--- ----- .<+++ +++++ +[->+ +++++ +++<] >++.< +++[- >---< ]>--- --.<+ +++++ ++[-> ----- ---<] >---- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> +++++ +++.+ +++++ +.<++ +++++ +[->- ----- --<]> ----- ----- ----- .<+++ +++++ [->++ +++++ +<]>+ +++++ ++++. ----- .++++ +++++ .+.-- .<+++ +++++ [->-- ----- -<]>- ----- ----- --.<+ +++++ ++[-> +++++ +++<] >++++ ++++. +++++ ++.<+ +++++ ++[-> ----- ---<] >---- ----- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> +++++ +++++ ++++. ----- .++.- ----- -.<++ +[->+ ++<]> ++.<+ +++++ ++[-> ----- ---<] >---- ----- ----- -.<++ +++++ +[->+ +++++ ++<]> +++++ +++++ ++++. ----- ----. <+++[ ->+++ <]>++ .-.++ ++++. <++++ ++++[ ->+++ +++++ <]>++ +++++ +++++ ++++. ----- --.++ +++.< ++++[ ->--- -<]>- ----- .<+++ ++++[ ->--- ----< ]>--- ---.< +++++ +++[- >++++ ++++< ]>+++ +++++ +++++ .<+++ ++[-> ----- <]>-- ----- --.<+ +++++ +++++ [->-- ----- ----< ]>--- ----- .++++ +++++ .++++ .<+++ [->++ +<]>+ +++.< ++++[ ->--- -<]>- .<

Martin z týmu mackokajka pátek, 25. květen, 22.35

No a prečo nie? Myslím, že mám právo na svoj názor, či nie? Ale obávam sa, že ty mi to nevieš napísať normálne do diskusie, ale musíš svoju odpoveď schovávať zakódovaním.