Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Úkol 2-1 – Milá šifra

MILE TYMY DVA
PCQCLGK RCRM NCR
NDAMT EZ XDNGJ OMD
ZBPHLPILSBKPHB WOZXAIL
YLNYZIWLEZXR QVWMZ
ODQTSD Y CQTGD RDRS
MPYNIPY PUFES.

Nápověda

Chcete nápovědu? Máte ji na konci každého řádku. A jak vypadá Áčko v zrcadle? Zlosyn za zrcadlem znak zcela zásadně zkroutí!