Technoplaneta – šifrovací hra pro děti

Jak luštit šifry

Následující řádky jsou určené především týmům, které se účastní naší hry poprvé. Chceme jim usnadnit vstup do hry, aby neztroskotaly hned na začátku jen a pouze z nezkušenosti. Každá šifra je trochu jiná, ale během řešení se často setkáte s určitými společnými zákonitostmi.

Co je to ta šifra?

První zmínky o šifrování jsou staré několik tisíc let a zavedli by nás do starověkého Egypta k tajným hieroglyfům. Od té doby se nezastavil souboj mezi těmi, co šifry vymýšlí a těmi, co se je snaží vyluštit. Je to neuvěřitelné dobrodružství od primitivních metod dávnověku až po slavnou Enigmu, která symbolizuje technologický přelom ve schopnosti utajovat informace. Moderní éra šifrování je spojená s nástupem počítačů a digitalizací informací. Ačkoliv si to možná plně neuvědomujete, kryptografie vás provází a chrání skoro na každém kroku – nejen když jdete do banky, ale i když telefonujete mobilem nebo když čtete tuto internetovou stránku.

Soutěžní šifry se od profesionálních liší tím, že jsou vymyšlené tak, aby se daly rozluštit. Opravdu, věřte mi! Ale jak na ně? Na rozdíl od úkolů, které ve škole obvykle dostáváte, kdy máte naučený postup a dá vám práci ho vykonat, když dostanete do rukou šifru, nebudete vůbec vědět, co s ní máte dělat. A v tom právě spočívá celé kouzlo - v objevování zákonitostí, jak šifra vznikla, jakým postupem byla vytvořena. Musíte si všímat i těch nejmenších detailů, důkladně analyzovat zadání a dostat ten správný nápad. Jakmile šifru prohlédnete, samotné vyluštění utajené zprávy pak už bude obvykle lehounké.

Kódování znaků

Ať už vypadá šifra na venek jakkoliv, snahou autorů bylo ukrýt do ní nějakou zprávu. Taková zpráva může být pouhé jedno slovo, krátká věta, někdy dokonce několik vět. Aby se dala zpráva v šifře zamaskovat, musí někdy změnit svou podobu pomocí kódování znaků. Měli byste se s nimi seznámit, abyste je uměli rozpoznat. Níže uvádíme nejčastější příklady kódování, další najdete v šifrovacích pomůckách od Chlýftýmu nebo trochu více profi pomůcky od NaPALMně.

Kódování písmen čísly

Napište si celou abecedu – pozor, bez háčků a čárek, bez CH, ale s W a X (tzv. anglickou), všech písmenek je 26. A ke každému písmenku přiřaďte číslo podle jeho pořadí v abecedě (tedy A=1, B=2,… a Z=26). V textu šifry buď přímo převádíte čísla na písmenka nebo nejdříve ta čísla musíte najít, objevit. Podívejte se na příklady:

Nezapomeňte také na jiné číselné soustavy, např. binární se dá dobře maskovat.

Morseova abeceda

Morseovka je snad obecně známá. V šifrách ale nepůjde o jednoduchý převod teček a čárek na písmenka. Zkušení soutěžící říkávají: „Když nevíte co se šifrou, zkuste morseovku.“ Většinou lze morseovku zkoušet na šifru, kde se opakují dva znaky a oddělovač uspořádané ve skupinách po 1–4 znacích. Opět se podívejte na příklady:

Další typy šifer

Grafická šifra

Najít heslo schované v tomto typu šifer většinou znamená vzít do ruky tužku a začít kreslit, dokreslovat do zadání, kreslit podle pokynů, spojovat body, vytvářet čáry. Často se obrázky kladou různě přes sebe.

Textová šifra

Tyto šifry jsou výrazně o nápadu. Text může být o něčem, co s řešením šifry vůbec nesouvisí, a vy v něm hledáte zvláštnosti – co vše umožní hrátky s češtinou. Pokud se zdá text nepřirozený, zkuste se na tyto zvláštnosti zaměřit, budou ukazovat na skrytou informaci v textu.

Může se stát, že jako řešení vám vyjde množina slov a nevíte, jak z ní vybrat heslo. Jestliže množina slov je uspořádaná (postupně vám slova vycházela při řešení), zkuste se podívat na první písmenko každého slova.

Pokud ani první písmenka nedávají smysl, podívejte se v zadání šifry po číslech. Jestliže je tam objevíte a jsou vázaná k jednotlivým slovům, znamená to, že z daného slova vezmete tolikáté písmenko.

Boyard

V každém ročníku Technoplanety se jednou objeví Boyard, šifra, ve které podle jiných slov hádáte heslo. Každý den se na stránce šifry objeví nová indicie, postupem času pořád jasnější a jasnější, blíže související s heslem. Konečné heslo se váže na všechna slova, i když ta spolu přímo nesouvisejí.

Před luštěním si prohlédněte Boyardy z minulých let, lépe tak pochopíte systém této šifry.

K indiciím hledejte asociace. Asociace je slovo, které se bezprostředně významově váže na indicii, něco, co s ní jasně souvisí. Například pro indicii zákon může být asociací hlava, protože zákon se dělí na části – hlavy, ale už ne například strana, protože politické strany mohou také navrhovat zákony. To je moc složité. Pokud bychom přemýšleli nad tím, co se k zákonu váže z hlediska jeho utváření, mohli bychom dojít nejvýše ke slovu politika. Strana je přímou asociací na politiku, nikoliv však na zákon.

Boyard také často pracuje s ustálenými slovními spojeními: otec = hlava rodiny; označení pro velké dlažební kostky je kočičí hlavy. Ještě více než pro ostatní šifry pro něj také platí, že víc hlav víc ví. I pokud jsou někteří členové týmu méně úspěšní v luštění normálních šifer, v této můžou velmi pomoci. Každý má trochu jiné zkušenosti a k danému slovu se mu vybaví jiné asociace, třeba zrovna ty správné! Kromě toho můžete zkusit asociaci vyhledat na internetu. Například o souhvězdí Orion se dočtete, že se v něm nachází mlhovina Koňská hlava, což byste třeba sami nevymysleli. Pozor ovšem opět na přílišné podrobnosti! Řešením určitě nebude název jedné hvězdy v souhvězdí Orionu, jako např. Lichoběžník.

Když si myslíte, že máte řešení, nezadávejte ho zběsile do počítače, ale věnujte pár minut pro kontrolu; zvláště je-li zatím indicií málo. Zkontrolujte, zda heslo souvisí se všemi indiciemi a také jestli je dostatečně obecné. Zkuste vymyslet několik dalších smysluplných indicií.

A pokud bylo řešení správné, zajásejte a jděte se podívat třeba na televizní soutěž Klíč k pevnosti Boyard, podle které se tato šifra jmenuje.

Mám správné heslo?

Měli byste si uvědomit, že heslem je vždy smysluplné slovo popř. více slov. Nikdy se nepokoušejte hesla hádat bez toho, abyste šifře přišli na kloub! Hesla bývají záměrně volena tak, aby nešla snadno uhodnout. K řešení se musíte dobrat nějakým logicky odůvodnitelným postupem, většinou doslova získat písmenko po písmenku.

Prohlédnete-li si např. šifru Větrné mlýny, logickým postupem rozhodně není zvolit heslo „větrný mlýn“, protože je na obrázku nakreslený, ani „Holandsko“, protože obrázek připomíná tamní krajinu. Musíte si všimnout, že řádky tulipánů představují binární kód a převedením na písmena si potvrdíte, že vychází smysluplný text a ten je řešením.

Heslem bývají často různé pojmy související s tématem hry. Výjimečně může být řešením posloupnost písmen nebo číslo, ale na to upozorňuje buď zadání nebo přímo zašifrovaná zpráva, takže se to opět dozvíte. Většinou se dá předpokládat, že v šifře bude ukryto jedno slovo až krátká věta.

Někdy se může stát, zvláště je-li heslem odpověď na otázku skrytou v šifře nebo vyjde-li jako řešení obrázek, že je více správných odpovědí. Pak systém obvykle bere všechny možnosti vč. slovenštiny. Systém nerozlišuje malá a velká písmena, neuvažuje mezery a je lhostejné, zda použijete diakritiku či nikoliv.

Pár rad závěrem

Přesto se může stát, že spoustu šifer nezvládnete. Nic si z toho nedělejte! Po týdnu bude zveřejněná nápověda a zkuste se na zadání podívat znova. Třeba to bude ten správný ťuk, který vám chyběl. Poraďte se se svým učitelem, třeba jste zatuhli ve zcela špatném směru a on vám může pomoci se posunout na správnou cestu. Pokud na Vás zrovna teď nemá nikdo čas, napište nám e-mailem a můžeme to zkusit společně.

Nevzdávejte se, nápad může přijít i po několika dnech či týdnech. Hlavně si nápady nenechávejte pro sebe, podělte se s ostatními v týmu. I když v nápadu řešení nevidíte, můžete inspirovat spoluhráče k dotažení do konce.